ADA/GBP

ADAGBP COINBASE
ADAGBP
ADA/GBP COINBASE
 

ADA/GBP Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà ADAGBP được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử ADA/GBP trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaADAGBP dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

        
COINBASE
1.00-7.51%-0.081.090.987.150MMua
BINANCE
1.00-7.42%-0.081.090.98829.192KMua
KRAKEN
0.99-7.08%-0.081.090.98408.200KMua
Tải thêm