BAYANATBAYANATBAYANAT

BAYANAT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BAYANAT nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BAYANAT

Tổng tài sản của BAYANAT cho Q1 24 là1.88 B AED, ít hơn 4.92% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 16.16% trong Q1 24 tới 559.25 M AED.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: AED
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY