Q Holding PSCQ Holding PSCQ Holding PSC

Q Holding PSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

QHOLDING nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Q Holding PSC

Tổng tài sản của QHOLDING trong H2 23 là 21.31 B AED, tăng 10.32% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 32.37% trong H2 23 tới 6.39 B AED.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: AED
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY