U.A.E. DIRHAM / HONG KONG DOLLAR AEDHKD

AEDHKD IDC
AEDHKD
U.A.E. DIRHAM / HONG KONG DOLLAR IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

AEDHKD Biểu đồ

Switch to the #1 US forex broker and earn up to $10,000* Terms ApplyAD Bắt đầu giao dịch