Bluerock Residential Growth REIT, Inc

BRG Arca
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc Arca
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BRG

Vị thế tài chính hiện tại của Bluerock Residential Growth REIT, Inc

Tổng tài sản của BRG trong Q3 21 là 2.47B USD, tăng 0.40% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả giảm 5.81% trong Q3 21 tới 1.4B USD.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu