Bluerock Residential Growth REIT, Inc

BRG NYSE Arca
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc NYSE Arca
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BRG

Tóm tắt tài chính của Bluerock Residential Growth REIT, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BRG là 785.721M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Bluerock Residential Growth REIT, Inc là 9 Tháng 8, ước tính là -0.31 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu