WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
680.143MUSD
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức (FY)
1.84%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV

Giới thiệu về WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Tỷ lệ chi phí
0.08%
Ngày bắt đầu
23 thg 2, 2007
Đơn vị phát hành/Thương hiệu
WisdomTree, Inc./WisdomTree
Trang chủ
Chỉ số đã theo dõi
WisdomTree U.S. LargeCap Index
ISIN
US97717W5884
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
OANDA
Ngoại hối
4.6Tuyệt vời
Tìm hiểu thêm
FOREX.com
Ngoại hối
4.4Rất tốt
Tìm hiểu thêm
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu

Xem tất cả các nhà môi giới