Galiano Gold Inc

GAU Arca
GAU
Galiano Gold Inc Arca
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GAU báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Galiano Gold Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GAU là 185.412M. EPS TTM của công ty là 0.18, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 4.41. Ngày thu nhập tiếp theo Galiano Gold Inc là 10 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền