SPDR Gold Trust

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
57.379BUSD
Luồng vốn (1N)
−1.374BUSD
Tỷ suất Cổ tức (FY)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%

Giới thiệu về SPDR Gold Trust

Bên phát hành
World Gold Council Ltd.
Thương hiệu
SPDR
Tỷ lệ chi phí
0.40%
Ngày bắt đầu
18 thg 11, 2004
Chỉ số đã theo dõi
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
US78463V1070

Phân loại

Lớp Tài sản
Hàng hóa
Danh mục
Kim loại quý
Tập trung
Vàng
Ngách
Nắm giữ trên thực tế
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Tài sản duy nhất
Tiêu chí lựa chọn
Tài sản duy nhất
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Hỗn hợp
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Hỗn hợp100.00%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh