MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNMicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNMicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.93 B‬USD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%

Giới thiệu về MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Bên phát hành
Bank of Montreal
Thương hiệu
REX Microsectors
Tỷ lệ chi phí
0.95%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
9 thg 4, 2019
Chỉ số đã theo dõi
Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Năng lượng
Ngách
Dầu khí và nhiên liệu tiêu hao
Chiến lược
Ngang bằng
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn