NETHERLANDS ANTILLEAN GUILDER / EURO ANGEUR

ANGEUR IDC
ANGEUR
NETHERLANDS ANTILLEAN GUILDER / EURO IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

ANGEUR Biểu đồ

Switch to the #1 US forex broker and earn up to $10,000* Terms ApplyAD Bắt đầu giao dịch