NETHERLANDS ANTILLEAN GUILDER / SURINAMESE DOLLAR ANGSRD

ANGSRD IDC
ANGSRD
NETHERLANDS ANTILLEAN GUILDER / SURINAMESE DOLLAR IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

ANGSRD Biểu đồ

Switch to the #1 US forex broker and earn up to $10,000* Terms ApplyAD Bắt đầu giao dịch