AUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED

ASXACL
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ACL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ACL là 732.657M AUD. EPS TTM của công ty là 0.37 AUD, tỷ suất cổ tức là 13.22% và P/E là 9.87. Ngày thu nhập tiếp theo của AUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED là 25 Tháng 8, ước tính là 0.09 AUD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬