DEXUS

DXS ASX
DXS
DEXUS ASX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DXS fundamentals

Tóm tắt tài chính của DEXUS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DXS là 9.691B AUD. EPS TTM của công ty là 1.39 AUD, tỷ suất cổ tức là 5.85% và P/E là 6.60. Ngày thu nhập tiếp theo của DEXUS là 17 Tháng 8, ước tính là 0.34 AUD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu