FFI HOLDINGS LIMITED

FFI ASX
FFI
FFI HOLDINGS LIMITED ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FFI báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của FFI HOLDINGS LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FFI là 74.892M. EPS TTM của công ty là 0.81, lợi tức cổ tức là 3.74%, và P/E là 8.34.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền