INFRATIL LIMITED

IFTASX
IFT
INFRATIL LIMITEDASX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IFT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INFRATIL LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IFT là 5.811B AUD. EPS TTM của công ty là 0.53 AUD, tỷ suất cổ tức là 2.13% và P/E là 14.84.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu