JOHNS LYNG GROUP LIMITED

JLG ASX
JLG
JOHNS LYNG GROUP LIMITED ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JLG financial statements

Tóm tắt tài chính của JOHNS LYNG GROUP LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của JLG là 1.369B. EPS TTM của công ty là 0.08, lợi tức cổ tức là 0.82%, và P/E là 75.57. Ngày thu nhập tiếp theo JOHNS LYNG GROUP LIMITED là 28 Tháng 2, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền