SONIC HEALTHCARE LIMITED
SHL ASX

SHL
SONIC HEALTHCARE LIMITED ASX
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SONIC HEALTHCARE LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SHL là 19.131B. EPS TTM của công ty là 2.00, lợi tức cổ tức là 2.44%, và P/E là 20.30. Ngày thu nhập tiếp theo SONIC HEALTHCARE LIMITED là 23 Tháng 8, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền