SHRIRO HOLDINGS LIMITED

SHM ASX
SHM
SHRIRO HOLDINGS LIMITED ASX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SHM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SHRIRO HOLDINGS LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SHM là 69.804M AUD. EPS TTM của công ty là 0.23 AUD, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 3.25.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu