SUPPLY NETWORK LIMITED

SNL ASX
SNL
SUPPLY NETWORK LIMITED ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SNL financial statements

Tóm tắt tài chính của SUPPLY NETWORK LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SNL là 330.753M. EPS TTM của công ty là 0.34, lợi tức cổ tức là 2.47%, và P/E là 23.98.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền