SPARK NEW ZEALAND LIMITED
SPK ASX

SPK
SPARK NEW ZEALAND LIMITED ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SPK financial statements

Tóm tắt tài chính của SPARK NEW ZEALAND LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SPK là 8.642B. EPS TTM của công ty là 0.19, lợi tức cổ tức là 5.22%, và P/E là 23.86. Ngày thu nhập tiếp theo SPARK NEW ZEALAND LIMITED là 23 Tháng 2, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền