Cosmos / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Cosmos / Bitcoin

Các thị trường nơi mà Cosmos / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Cosmos / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaATOMBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
ATOMBTCCosmos / BitcoinBINANCE0.0002475+1.52%834.08K−18.57%0.00024870.000241947.139K
Theo dõi
ATOMBTCCosmos / BitcoinKRAKEN0.0002482+1.93%605.109K+811.71%0.00024840.000239756.917K
Mua
ATOMBTCCosmos / BitcoinWHITEBIT0.00024732+2.08%487.013K+116.61%0.000249360.0002409624.23K
Mua
ATOMBTCCosmos / BitcoinCOINBASE0.0002473+1.39%106.758K−20.56%0.00024840.00024207.638K
Theo dõi
ATOMBTCATOMBTC SPOTBITGET0.00024736+1.65%60.654K+17.58%0.000248550.000241753.26K
Theo dõi
ATOMBTCCosmos/BitcoinOKX0.0002477+1.72%56.715K+1.22%0.00024970.00024204.333K
Mua
ATOMBTCCosmos / BitcoinKUCOIN0.00024748+1.66%44.707K+331.89%0.000248380.000242002.172K
Theo dõi
ATOMBTCCOSMOS / BTCMEXC0.00024804+1.90%25.863K−16.19%0.000248190.000241561.441K
Mua
ATOMBTCCosmos / BitcoinBITTREX0.00022480+0.48%13.334K+150.13%0.000230040.00021238307
Bán
ATOMBTCCOSMOS / BITCOINCOINEX0.00024914+1.83%8.573K−8.59%0.000249140.00024289453
Mua
ATOMBTCCosmos / BitcoinHITBTC0.00024805+1.79%6.906K−7.97%0.000248480.00024204220
Mua
ATOMBTCCosmos / BitcoinPOLONIEX0.0002421+0.25%2.326K+20.91%0.00024270.0002390141
Theo dõi
ATOMBTCCosmos / BitcoinEXMO0.00024789+1.74%2.118K+3.57%0.000251240.00024134110
Mua
ATOMBTCCosmos / BTCUPBIT0.000233640−2.48%1.702K+543.89%0.0002466400.000233640190
Bán Mạnh