Australian Dollar / Offshore Chinese Yuan AUDCNH

AUDCNH FOREX.com
AUDCNH
Australian Dollar / Offshore Chinese Yuan FOREX.com
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

AUDCNH Biểu đồ

Switch to the #1 US forex broker and earn up to $10,000* Terms ApplyAD Bắt đầu giao dịch