AUSTRALIAN DOLLAR / POLISH ZLOTY
AUDPLN IDC

AUDPLN
AUSTRALIAN DOLLAR / POLISH ZLOTY IDC
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

AUDPLN Biểu đồ Ngoại hối