Đô la Úc/ Đồng Rúp Nga

AUDRUB IDC
AUDRUB
Đô la Úc/ Đồng Rúp Nga IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

dự báo AUDRUB