AXS / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch AXS / TetherUS

Các thị trường nơi mà AXS / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử AXS / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAXSUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
AXSUSDTAXS / TetherUSBINANCE6.59+1.38%7.062M−37.70%6.626.47651.834K
Mua
AXSUSDTAxie Infinity / Tether USWHITEBIT6.5851+1.42%3.239M−25.44%6.59176.4649304.442K
Mua
AXSUSDTAxie Infinity/TetherOKX6.580+1.23%1.161M−31.97%6.6126.473113.479K
Mua
AXSUSDTAXS / USDT Spot Trading PairPHEMEX6.60+1.69%443.123K+24.87%6.746.4643.994K
Mua
AXSUSDTAxie Infinity / Tether OmniHITBTC6.58339+1.32%395.288K−16.79%6.602936.4793533.785K
Mua
AXSUSDTAXIE INFINITY/TETHERUSBITRUE6.5851+2.33%339.729K−22.29%6.61506.434846.487K
Mua
AXSUSDTAXSUSDT SPOTBITGET6.5831+1.32%297.221K−0.42%6.61086.473424.935K
Mua
AXSUSDTAxie Infinity/TetherGATEIO6.568+1.28%178.358K−41.53%6.6006.46919.855K
Mua
AXSUSDTAxie Infinity / TetherKUCOIN6.588+1.40%163.277K−49.32%6.6086.47917.8K
Mua
AXSUSDTAXSUSDT SPOTBYBIT6.5871+1.33%144.527K−14.72%6.61286.490013.688K
Mua
AXSUSDTAxie Infinity / USDTMEXC6.582+1.37%76.369K−37.59%6.6266.4687.549K
Mua
AXSUSDTAXIE INFINITY / TETHERCOINEX6.6106+1.39%11.142K−28.26%6.62576.4830824
Mua
AXSUSDTAxie Infinity / TetherCOINBASE6.58+1.70%3.59K−82.00%6.606.50118
Mua
AXSUSDTAXS / TetherUSBINANCEUS6.59+1.70%3.217K−61.74%6.696.48258
Mua
AXSUSDTAxie Infinity Shard / Tether USDPOLONIEX6.92+0.58%1.197K+80.77%6.925.7073
Mua
AXSUSDTAxie Infinity Shards / TetherBITTREX6.42500000+0.31%27+112.53%6.488000006.425000004
Mua
AXSUSDTAXIE INFINITY / TETHERWOONETWORK6.5800+1.25%6.61206.4739515.272K
Mua