ALUMINIUM BAHRAIN BSC

ALBH nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ALUMINIUM BAHRAIN BSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALBH là 1.5B BHD. EPS TTM của công ty là 0.29 BHD, tỷ suất cổ tức là 11.09% và P/E là 3.61.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬