ALUMINIUM BAHRAIN BSC

ALBH BAHRAIN
ALBH
ALUMINIUM BAHRAIN BSC BAHRAIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ALBH

Tóm tắt tài chính của ALUMINIUM BAHRAIN BSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALBH là 1.22B BHD. EPS TTM của công ty là 0.21 BHD, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 4.03. Ngày thu nhập tiếp theo của ALUMINIUM BAHRAIN BSC là 10 Tháng 2, ước tính là 0.07 BHD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền