AHLI UNITED BANK BSC

AUB BAHRAIN
AUB
AHLI UNITED BANK BSC BAHRAIN
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AUB

Tóm tắt tài chính của AHLI UNITED BANK BSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AUB là 10.468B USD. EPS TTM của công ty là 0.05 USD, tỷ suất cổ tức là 2.90% và P/E là 18.71.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu