BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS

BATELCO BAHRAIN
BATELCO
BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BAHRAIN
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BATELCO

Vị thế tài chính hiện tại của BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS

Tổng tài sản của BATELCO trong Q1 22 là 1.04B BHD, tăng 0.52% so với kỳ trướcQ4 21. Và tổng nợ phải trả tăng 4.57% trong Q1 22 tới 522.75M BHD.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu