BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS

BATELCO BAHRAIN
BATELCO
BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BAHRAIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BATELCO

Tóm tắt tài chính của BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BATELCO là 965.038M BHD. EPS TTM của công ty là 0.04 BHD, tỷ suất cổ tức là 5.15% và P/E là 16.19.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền