BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS

BAHRAINBATELCO

BATELCO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BATELCO là 763.092M BHD. EPS TTM của công ty là 0.04 BHD, tỷ suất cổ tức là 7.05% và P/E là 10.80.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬