BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO

DUTYF BAHRAIN
DUTYF
BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO BAHRAIN
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DUTYF nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO

Tổng tài sản của DUTYF cho Q1 22 là45.75M BHD, ít hơn 3.92% so với kỳ trước Q4 21. Và tổng nợ phải trả tăng 20.55% trong Q1 22 tới 176k BHD.

Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu