AL SALAM BANK B.S.C

SALAM BAHRAIN
SALAM
AL SALAM BANK B.S.C BAHRAIN
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính SALAM

Vị thế tài chính hiện tại của AL SALAM BANK B.S.C

Tổng tài sản của SALAM trong Q4 21 là 2.68B BHD, tăng 3.73% so với kỳ trướcQ3 21. Và tổng nợ phải trả tăng 4.32% trong Q4 21 tới 2.39B BHD.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu