Basic Attention Token / Bitcoin

BATBTCBINANCE
BATBTC
Basic Attention Token / BitcoinBINANCE
 
Không có giao dịch

Basic Attention Token / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Basic Attention Token / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Basic Attention Token / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBATBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinBINANCE0.000010990.46%119.671K−37.13%0.000011010.0000109130.703K
Bán
BATBTCBasic Attention Token/BitcoinOKX0.000010990.64%48.822K32.54%0.000011000.000010912.677K
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinHITBTC0.0000109900.80%34.062K−27.49%0.0000109900.0000109004.579K
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinKRAKEN0.000010940.46%15.978K−36.40%0.000010940.00001094108
Bán
BATBTCBASIC ATTENTION TOKEN / BITCOINCOINEX0.00001098000.20%2.61K−22.99%0.00001102000.0000108900262
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BTCUPBIT0.0000111103.54%2.428K5.53%0.0000111100.000011110193
Theo dõi
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinCOINBASE0.000010960.46%1.672K−84.38%0.000010960.00001095830
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinGEMINI0.0000110.00%1.277K−81.06%0.0000110.0000111
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinBITTREX0.000010861.21%1.242K−70.92%0.000011020.000010724.927K
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinPOLONIEX0.00001094−1.26%67−49.84%0.000010940.00001093247
Bán