Basic Attention Token

BATUSDBINANCE
BATUSD
Basic Attention TokenBINANCE
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Basic Attention Token Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Basic Attention Token được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Basic Attention Token trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBAT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
BATUSDTPERPBasic Attention Token / TetherUS PERPETUAL FUTURESBINANCE0.2229−2.02%8.183M27.20%0.22990.217529.469M
Bán
BATKRWBasic Attention Token / KRWUPBIT308.0−1.91%2.57M3.13%317.0303.09.708M
Bán
BATUSDTBasic Attention Token / TetherUSBINANCE0.2233−1.98%1.743M122.84%0.22990.21766.275M
Bán
BATUSDTBasic Attention Token / Tether OmniHITBTC0.223217−2.05%459.559K26.66%0.2297750.2182571.616M
Bán
BATUSDBasic Attention Token / United States DollarCOINBASE0.22293−2.16%167.237K63.78%0.229630.21814693.615K
Bán
BATUSDTBasic Attention Token / Tether USWHITEBIT0.2233−2.02%135.827K−2.91%0.23100.2176530.268K
Bán Mạnh
BATEURBasic Attention Token / EuroCOINBASE0.21505−2.19%59.683K87.29%0.221220.2104140.587K
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinBINANCE0.00001380−0.65%45.338K36.33%0.000013970.00001355172.136K
Bán
BATUSDTBasic Attention Token / Tether USDHUOBI0.22310.90%33.447K17.80%0.22640.220015.601K
Bán
BATEURBasic Attention Token / EuroBITSTAMP0.21612−1.80%27.588K1311.06%0.217510.21058118.966K
Bán
BATUSDBasic Attention Token / U. S. DollarKRAKEN0.22463−1.39%25.701K613.73%0.229340.21852108.748K
Bán
BATUSDBasic Attention Token / USDBINANCEUS0.2226−2.33%23.543K210.26%0.22960.218271.498K
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinHITBTC0.000013800−0.61%22.785K2.90%0.0000139500.00001354088.733K
Bán Mạnh
BATEURBasic Attention Token / EuroKRAKEN0.21581−1.54%15.34K403.94%0.218600.2104966.594K
Bán
BATUSDBasic Attention Token / DollarBITFINEX0.22287−2.27%13.715K483.73%0.229920.2183553.858K
Bán
BATUSDBasic Attention Token / U.S. DollarGEMINI0.223150−2.15%9.137K123.60%0.2287600.21675035.982K
Bán
BATETHBasic Attention Token / EtherCOINBASE0.000191060.03%8.031K666.06%0.000191990.0001874034.547K
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinKRAKEN0.00001381−0.36%5.318K133.28%0.000013950.0000135923.458K
Bán
BATUSDTBASIC ATTENTION TOKEN / TETHERCOINEX0.222955−2.36%3.6K23.58%0.2309300.21813312.034K
Bán Mạnh
BATUSDTBasic Attention Token / TetherUSBINANCEUS0.2249−1.36%2.621K150.09%0.22810.21848.126K
Bán
BATBTCBASIC ATTENTION TOKEN / BITCOINCOINEX0.0000137600−1.15%2.417K−7.65%0.00001397000.00001350008.418K
Bán Mạnh
BATUSDCBASIC ATTENTION TOKEN / USD COINCOINEX0.222607−1.90%2.37K−3.97%0.2312340.2176878.336K
Bán Mạnh
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinCOINBASE0.00001384−0.43%2.119K74.62%0.000013890.000013557.586K
Bán
BATETHBasic Attention Token / EthereumKRAKEN0.00019090.05%1.829K5.66%0.00019180.00018712.793K
Bán
BATETHBasic Attention Token / EthereumBINANCE0.0001899−0.21%1.767K15.90%0.00019160.00018736.569K
Bán
BATUSTBasic Attention Token / USTBITFINEX0.22269000−2.34%1.351K54.99%0.229880000.218280005.246K
Bán
BATUSDBasic Attention Token / U.S. dollarBITSTAMP0.22503−3.09%1.291K204.86%0.225030.220264.879K
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinBITTREX0.00001361−2.23%867−1.43%0.000013870.000013483.142K
Bán Mạnh
BATUSDTBasic Attention Token / TetherBITTREX0.22300769−2.61%722−26.01%0.227744380.220156131.977K
Bán
BATUSDBasic Attention Token / US DollarBITTREX0.21866−6.08%707698.36%0.219790.218663.198K
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BTCUPBIT0.000013740−1.72%4581891.54%0.0000137500.000013740146
Bán
BATJPYBasic Attention Token / Japanese YenKRAKEN30.63−3.10%2831895.02%30.7430.361.284K
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinGEMINI0.000014−2.37%261−16.59%0.0000140.0000131.044K
Bán Mạnh
BATBRLBasic Attention Token / Brazilian RealMERCADO1.20−3.80%10883.28%1.231.19589
Bán
BATBTCBasic Attention Token / BitcoinPOLONIEX0.000014325.84%5024.89%0.000014330.0000143242
Mua
BATETHBasic Attention Token / EthereumBITTREX0.00018887−1.12%3120.30%0.000189930.00018887137
Bán Mạnh
BATUSDTBasic Attention Token / Tether USDPOLONIEX0.2092−7.76%150.03%0.21820.209266
Bán
BATETHBasic Attention Token / EthereumHITBTC0.00018901−3.06%4−73.15%0.000189010.000189010
Bán
BATETHBasic Attention Token / EthereumGEMINI0.000188−3.04%2−96.88%0.0001880.0001889
Bán
BATUSDTBasic Attention Token / USDTUPBIT0.2246−6.84%0889.15%0.23000.22461
Bán Mạnh
BATWETHBasic Attention Token / Wrapped Ether (0xb6909...b4838)UNISWAP0.0001902100−0.44%0.00019291000.000187160011.92K
Bán
BATWETHBasic Attention Token / Wrapped Ether (0xae614...ca78e)UNISWAP3ETH0.00019082000.07%0.00019093000.0001868400123.368K
Bán
BATUSDTBasic Attention Token / TetherASCENDEX0.22325−2.03%0.229680.218415.11M
Bán
BATBUSDBasic Attention Token / Binance USDBINANCE0.2229−2.24%0.22990.2179518.44K
Bán