ALUAR ALUMINIO ARG ALUA

ALUA BYMA
ALUA
ALUAR ALUMINIO ARG BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Khoáng sản phi năng lượng
Công nghiệp: Nhôm
Aluar Aluminio Argentino SAIC là một công ty có trụ sở tại Argentina tham gia vào lĩnh vực sản xuất nhôm. Các hoạt động của Công ty được chia thành bốn lĩnh vực kinh doanh: Nhôm nguyên chất, tập trung vào sản xuất hợp kim nhôm, thỏi, thanh, dây và tấm, và những thứ khác; Sản phẩm Chế tạo, bao gồm sản xuất các sản phẩm nhôm cuộn và ép đùn cho các ngành công nghiệp khác nhau, như xây dựng, vận tải và máy móc; Năng lượng, chịu trách nhiệm sản xuất điện từ các nguồn thủy điện thông qua Hidroelectrica Futaleufu SA, và Engineering Services cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo trì và xây dựng cũng như lắp ráp các thiết bị công nghiệp thông qua Infa SA. Ngoài ra, Công ty cung cấp các dịch vụ bổ sung như đồ mộc, trợ giúp kỹ thuật và cung cấp tài liệu, tập huấn cho các doanh nghiệp và phân phối sản phẩm.