SOC COM DEL PLATA

COME BYMA
COME
SOC COM DEL PLATA BYMA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

COME Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Công nghiệp
Công nghiệp: Hợp đồng khoan
Sociedad Comercial del Plata SA (SCP) là một công ty có trụ sở tại Argentina, thông qua các công ty con và chi nhánh, hoạt động ở ba lĩnh vực kinh doanh: Dầu mỏ và Chế phẩm dầu mỏ, Giải trí và các hoạt động Khác. Lĩnh vực Dầu mỏ và Chế phẩm Dầu mỏ bao gồm các hoạt động liên quan đến việc lọc dầu, lưu giữ và vận chuyển dầu, khí tự nhiên và khí hóa lỏng (LPG). Lĩnh vực Giải trí tham gia quản lý công viên giải trí Parque de la Costa; nhà hát Teatro Nini Marshall và sòng bạc Casino de Tigre. Các hoạt động Khác bao gồm những dịch vụ như vận tải số lượng lớn và phát triển bất động sản. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, số lượng khách đến các địa điểm Giải trí đã vượt quá 4.000.000 người. Công ty sở hữu các công ty con như Combustibles del Ecuador SA (COMDEC SA), Del Plata Propiedades SA (DPP), Electrica del Plata SA, TDC Holdings SA, Informatica Integrada SA và Pranay, và một số công ty khác.

Tin tức cập nhật