GCDI SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GCDI nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GCDI SA

Tổng tài sản của GCDI trong Q3 22 là 24.48B ARS, tăng 15.25% so với kỳ trướcQ2 22. Và tổng nợ phải trả tăng 17.43% trong Q3 22 tới 20.21B ARS.

Q2 '20
Q3 '20
Q2 '21
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: ARS
Q2 '20
Q3 '20
Q2 '21
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu