RIGOLLEAU SA

BCBARIGO
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RIGO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của RIGOLLEAU SA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RIGO là 52.801B ARS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬