TRANSPORT GAS SUR
TGSU2 BYMA

TGSU2
TRANSPORT GAS SUR BYMA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TGSU2 Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Năng lượng Mỏ
Công nghiệp: Lọc/Tiếp thị Dầu khí
Transportadora de Gas del Sur SA tham gia vào sản xuất và thương mại hóa chất lỏng khí tự nhiên. Công ty hoạt động ở các phân khúc sau: Vận chuyển khí đốt tự nhiên; Sản xuất và Thương mại hóa Chất lỏng; Các dịch vụ khác; và Viễn thông. Phân khúc Vận chuyển Khí đốt tự nhiên bao gồm vận chuyển khí đốt tự nhiên cho doanh nghiệp; vận chuyển gián đoạn và trao đổi và dịch chuyển khí tự nhiên; và dịch vụ vận hành và bảo trì các tài sản bị ảnh hưởng đến dịch vụ vận chuyển khí tự nhiên. Phân khúc Sản xuất và Thương mại hóa Chất lỏng bao gồm việc sản xuất và tiếp thị chất lỏng trên chính tài khoản của mình và thay mặt cho các bên thứ ba, và các dịch vụ chất lỏng khác. Phân khúc Dịch vụ Khác tập trung vào xử lý, tách tạp chất và nén khí tự nhiên, có thể bao gồm thu gom và vận chuyển các bể chứa khí, cũng như các dịch vụ kiểm tra và bảo dưỡng cho các nhà máy nén và đường ống dẫn khí, và các dịch vụ quản lý giãn nở và hơi các công trình phát điện để sản xuất điện. Phân khúc Viễn thông cung cấp các dịch vụ viễn thông thông qua Telcosur. Công ty được thành lập vào ngày 28 tháng 12 năm 1992 và có trụ sở chính tại Buenos Aires, Argentina.

Tin tức