VODAFONE GROUP

VOD BYMA
VOD
VODAFONE GROUP BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính VOD

Tóm tắt tài chính của VODAFONE GROUP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VOD là 5.682T ARS. EPS TTM của công ty là 8.39 ARS, tỷ suất cổ tức là 3.31% và P/E là 403.94.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu