Apple Inc
AAPL BCS

AAPL
Apple Inc BCS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Apple Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AAPL là 1.929P. EPS TTM của công ty là 3756.25, lợi tức cổ tức là 0.59%, và P/E là 31.31. Ngày thu nhập tiếp theo Apple Inc là 5 Tháng 11, ước tính là 964.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền