BCO CREDITO INVERS

BCI BCS
BCI
BCO CREDITO INVERS BCS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BCI financial statements

Tóm tắt tài chính của BCO CREDITO INVERS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BCI là 4.575T. EPS TTM của công ty là 2890.84, lợi tức cổ tức là 2.28%, và P/E là 10.64. Ngày thu nhập tiếp theo BCO CREDITO INVERS là 5 Tháng 11, ước tính là 640.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền