EMPRESAS COPEC SA
COPEC BCS

COPEC
EMPRESAS COPEC SA BCS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

COPEC financial statements

Tóm tắt tài chính của EMPRESAS COPEC SA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của COPEC là 9.489T. EPS TTM của công ty là 442.80, lợi tức cổ tức là 0.47%, và P/E là 16.49. Ngày thu nhập tiếp theo EMPRESAS COPEC SA là 26 Tháng 11, ước tính là 178.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền