COCA-COLA CO

KOCL BCS
KOCL
COCA-COLA CO BCS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KOCL financial statements

Tóm tắt tài chính của COCA-COLA CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KOCL là 183.137T. EPS TTM của công ty là 1366.30, lợi tức cổ tức là 3.11%, và P/E là 29.54. Ngày thu nhập tiếp theo COCA-COLA CO là 28 Tháng 10, ước tính là 452.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền