UTD PARCEL SERV UPS

UPS BCS
UPS
UTD PARCEL SERV BCS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

UPS Biểu đồ Chứng khoán

Giao dịch UPS với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Vận chuyển
Công nghiệp: Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
United Parcel Service, Inc. (UPS) là một công ty giao hàng trọn gói. Công ty là nhà cung cấp các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc: Hoạt động trọn gói trong nước của Hoa Kỳ, hoạt động của Gói quốc tế và hoạt động của Chuỗi cung ứng & Vận chuyển. Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công ty đã giao các gói hàng tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ vận chuyển trọn gói và mặt đất được bảo đảm trong nước của Hoa Kỳ. Phân khúc Đóng gói Quốc tế bao gồm các hoạt động gói nhỏ ở Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Canada và Châu Mỹ Latinh, tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Đông và Châu Phi. Phân khúc Chuỗi cung ứng & Vận chuyển hàng hóa bao gồm các dịch vụ giao nhận và hậu cần, môi giới vận tải hàng hóa bằng xe tải, Dịch vụ vận chuyển hạng nặng UPS Freight và các dịch vụ tài chính của công ty thông qua UPS Capital. Công ty phục vụ thị trường toàn cầu cho các dịch vụ hậu cần, bao gồm vận chuyển, phân phối, hậu cần hợp đồng và vận chuyển hàng hóa mặt đất.