BANGLADESHI TAKA / JAPANESE YEN

BDTJPY IDC
BDTJPY
BANGLADESHI TAKA / JAPANESE YEN IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Tin tức cập nhật