ANY SHARE

ANY BET
ANY
ANY SHARE BET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ANY nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ANY SHARE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ANY là 22.666B HUF. EPS TTM của công ty là 294.51 HUF, tỷ suất cổ tức là 10.63% và P/E là 5.36.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu