MAGYAR TELEKOM SHARE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MTELEKOM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MAGYAR TELEKOM SHARE

Doanh thu của MAGYAR TELEKOM SHARE trong năm ngoái lên tới 746.67B HUF, phần lớn trong số đó — 670.39B HUF — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, MT-Hungary, năm trước mang lại 634.35B HUF. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hungary — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MAGYAR TELEKOM SHARE 659.47B HUF, và năm trước đó — 625.86B HUF.

Theo nguồn
Theo quốc gia