WIZZ AIR HOLDINGS PLC SHARE

WIZZAIR BET
WIZZAIR
WIZZ AIR HOLDINGS PLC SHARE BET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

WIZZAIR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của WIZZ AIR HOLDINGS PLC SHARE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của WIZZAIR là 724.553B HUF.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu