BAHRAINI DINAR / U.S. DOLLAR

BHDUSD IDC
BHDUSD
BAHRAINI DINAR / U.S. DOLLAR IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

dự báo BHDUSD